Je hebt geen flash geďnstalleerd
 
 
           
           
 

Door Arjan Snijders

“Ik vind dat 3FM een beeld moet laten horen van alles wat er muzikaal leeft onder jongeren op momenten dat je heel veel potentiële luisteraars hebt.” Aan het woord Florent Luyckx, de nieuwe zendercoördinator van 3FM. Duidelijker kan het verschil met zijn voorganger Paul van der Lugt niet worden geaccentueerd, want die zei in BM 158 nog: “De jongste doelgroep die alleen maar voor de hitjes gaat, die laten we maar zitten. Als je die doelgroep wilt bereiken moet je de hele dag alleen maar hits draaien, zoals Radio 538 doet. Ik ben blij dat we daar vanaf gestapt zijn. Alle tieners zijn zo verschrikkelijk mainstream.”

Luyckx startte 1 januari dit jaar, na een uitvoerige voorbereiding. “Voor mijn benoeming heb ik gesproken met alle betrokken omroepen en programmamakers om te weten waar ze naar toe willen met 3FM. Ook wilde ik weten wat de Publieke Omroep als bedrijf met 3FM wilde doen. Pas toen heb ik toegezegd.” Sinds zijn aantreden heeft hij een paar interviews gedaan waarin hij een tipje van de sluier oplichtte omtrent zijn plannen met de nationale popzender. Wat daarvan bleef hangen was vooral de opmerking dat hij de toon van een aantal dj’s onnodig negatief vond. En de geadresseerden met naam en toenaam noemde. Die directheid deed in Hilversum wel wat wenkbrauwen fronsen. “Ik ben iemand die rechtstreeks communiceert, die zegt wat hij ergens van vindt. Het waren slechts mijn ideeën over deze zender, die ik wel eerst naar de omroepen toe gecommuniceerd heb. In die volgorde dus.” Nu de eerste fase van praten en plannen maken voorbij is, treedt Luyckx nog eenmaal naar buiten, voordat hij pas in augustus weer de publiciteit zoekt. Dan barst een offensief los waarin een nieuw 3FM wordt neergezet. “Dat gaat met een grote BANG, het zal niet ongemerkt voorbij gaan!”

Was je verbaasd over de reacties op je eerste optredens als zendercoördinator in de media?

“Nee. Wat mij wel rauw op mijn dak is gevallen is de toonzetting van de schrijvende pers over 3FM. Om het maar eens voorzichtig te zeggen zijn niet alle artikelen een weergave geweest van mijn gesprek met die journalisten. Zij hadden kennelijk een vooropgezette insteek die niet naar mij is gecommuniceerd. Die vooringenomenheid heeft me wel verbaasd.”

Toch wordt 3FM al jaren in de pers vaak kritisch en behoorlijk negatief bejegend. Dat had je dus kunnen weten….

“Die heel kritische toon over 3FM als publiek popstation was mij voorheen nooit zo opgevallen. Voordat ik bij 3FM ging werken, viel me vooral op dat er überhaupt weinig over 3FM werd geschreven.”

Laten we kijken naar je plannen met de jongerenzender 3FM zoals jij dat voor ogen hebt. Het blijft een zender met veel muzikale stromingen door elkaar. Waarom zie je niets in een smaller maar publieker format?

“Dat kan een hele goede taak van de publieke omroep zijn, maar ik vind niet dat je 3FM daarvoor moet gebruiken. Die zender heeft binnen de mix van publieke radiozenders een duidelijke functie. Er wordt echter al jaren gesproken over een alternatief popstation, wat ooit als werktitel Radio 6 had. Die discussie komt weer bovendrijven nu de publieke omroep experimenteert met digitale radio en daar meer content nodig is. Maar bij zo’n station zie ik voor mezelf geen rol weggelegd. Bovendien zou je, als je Radio 3FM in een alternatief popstation wilt omzetten, van veel mensen afscheid moeten nemen. Dat is een hele heftige operatie. Zo’n dramatische koerswijziging moet wel gedragen worden door de mensen die de programma’s maken…”

Zoiets zou alleen gebeurd zijn als het nog slechter was gegaan met 3FM…

“Jaah, als het nog slechter gaat dan is de stap naar een nichezender minder vreemd. Dat levert wel een drastische vermindering op van de inspanningen die je pleegt, het mag dan niet zoveel geld meer kosten. Of je gooit het roer om met heel veel investeringen en je probeert je verlies goed te maken. Dat zijn de enige opties in een crisis situatie. Maar daar zitten we dus niet in. We zijn nog steeds een enorm populair en goed beluisterd radiostation. Wel was er een frisse en nieuwe aanpak nodig.”

En dat betekent wat jou betreft een koers die meer gericht is op jongeren.

“Die doelgroep komt niet uit de lucht vallen. De publieke omroep heeft zich een aantal taken gesteld. Daarvoor zijn een aantal radio- en tv-stations in de markt gezet die idealiter alle groepen van de Nederlandse samenleving bereikt. Daar zitten nu een paar witte vlekken in, waaronder de groep 13-19 jarigen. 3FM is bij uitstek geschikt om die groep te bereiken. Die jongeren moeten we er weer bij hebben, niet om een bepaald marktaandeel te halen want zo’n grote groep is het niet. Maar de publieke omroep als geheel en wij van 3FM bereiken die jongeren niet terwijl we dat wel willen. Vervolgens gooien we niet heel 3FM op z’n kant. We hebben een nieuw programmaschema gebouwd waarin we de plekken waarin jongeren kunnen en willen luisteren beter zullen bedienen. Met muziekstromingen die nu onderbelicht blijven, zoals dance. Dat is de grootste subcultuur binnen de huidige popmuziek die er is. Je moet dan de muzikale variatie wel redelijk mainstream houden. En er moet kennis zijn van wat die doelgroep wil horen, het moet dan ook gemaakt worden door een team jonge mensen dat dat natuurlijk aanvoelt.”

Je hebt het nu over de middagen, waarin die jongere doelgroep kan luisteren. Blijft de rest van de dag hetzelfde?

“Nee, daar zul je de veranderingen ook gaan horen, maar iets minder nadrukkelijk. Je kunt overdag geen eilandjes bouwen, dus de rest van de programma’s krijgt ook een bredere mix. Ik vind dat 3FM een spiegel moet zijn van alles wat er muzikaal leeft onder jongeren. Onze breedte wordt herkend en gewaardeerd door onze luisteraars. Nederlanders willen heel graag van alles wat horen. Als je mensen op straat vraagt welke muziek ze het leukst vinden zeggen ze Top 40. Dat is niet een genre maar een gevarieerde selectie. Dus wat meer variatie in de dagprogrammering zal onze doelgroep aanspreken.”

Vind je dat een zender 24 uur per dag een eensluidend geluid moet uitdragen of is het niet erg als er ‘s avonds maar een beperkte groep wordt aangesproken met een doelgroepenprogramma?

“Wanneer de luisteraar aandachtig kan luisteren, ’s avonds dus, kunnen we ons richten op de geïnteresseerde popliefhebbers. Overdag moet je geen vijf minuten durend popinterview met een onbekende artiest doen. (Dit gebeurt nu alleen nog in ‘Denk aan Henk’ – AS). Het kan hartstikke interessant zijn, als je je koppie erbij kunt houden kun je verrast worden. Dat vind ik mooie radio, en we dragen zo bij aan de ontwikkeling van de popmuziek.”

Je legitimatie als publieke popzender wordt in ieder geval een stuk sterker.

“Ja, we moeten ook laten horen wat de relevante subculturen zijn. Als je het maar helder communiceert, dat is heel belangrijk. We willen verticale balken maken, maar horizontaal geprogrammeerd. Je weet dus wanneer je iets kunt vinden, en wát je er kunt vinden gaan we de luisteraar heel duidelijk maken. Die gaan we goed in de navigatie op de zender ondersteunen. Liefhebbers van specifieke genres als dance, rap, hiphop, alternative, R&B willen niet de hele dag alleen maar die muziek horen. Maar als ze weten dat er op één vaste avond een special is in hun genre, dán onthouden ze het wel. Mensen die er echt niet van houden, haken dan af, maar ik denk dat de totaalscore aan het eind van een week niet veel zal verschillen van wat je bereikt met een brede horizontale formule in de avond.”

Dat is terug naar 3FM van voor september 1998, toen er 21 doelgroepenprogramma’s werden opgeheven voor een horizontale avondprogrammering.

“Toch niet. Het idee achter de nieuw gekozen positionering voor doelgroepenprogramma’s wordt breed gedragen door de omroepen. Er zijn acht omroepen en de NPS, die hebben samen ruim voldoende expertise om die programma’s te willen maken waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Het is dus geen weg terug naar de verticale VPRO-programmering.”

En jij moet dat met je marketingachtergrond goed kunnen neerzetten…

“Ja, dat is redelijk onontgonnen grond bij de publieke omroep. Eigenlijk schort het met name daar aan. ‘Stenders Vroeg’ is het best beluisterde ochtendprogramma, maar niemand weet dat. Er worden zoveel mensen bereikt en we doen zoveel goeds op die zender, het wordt tijd om dat eens te communiceren. Met alleen marketing kom je er niet, de dj’s moeten het ook kunnen uitdragen. In hen steek ik ook de meeste tijd en dat blijf ik doen. Het negativisme wat je op de zender kon horen, kwam voort uit een gevoel bij de programmamakers van ‘waar doe ik het eigenlijk voor’. Dat is erg aan het veranderen, er ontstaat een sterker groepsgevoel.”

Komen er ook betere slogans en haat het kuiken (stond ooit voor ‘De Jongste van Nederland’) eindelijk weg?

“Ha! Daar praten we wel over, ja. Bovenal zullen we de op stapel staande veranderingen niet alleen naar onze huidige luisteraars communiceren, maar zeker ook buiten die groep!”

 

Terug naar overzicht artikelen


(C)Arjan Snijders 2006-2007 | Design by Yellow Lemon Tree